Відкриті обговорення
Повідомлення про встановлення (формування) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - суб’єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення згідно з пунктом 13 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

Довідково

Прикінцевими та перехідними положеннями вищезазначеного Закону передбачено, що оператор системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, повинен вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення електропостачальника, який упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, місто Київ, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання.

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачам. Детальна інформація щодо виконання заходів зі створення постачальника універсальних послуг на території м. Києва наведена за посиланням - http://www.nerc.gov.ua/?news=7842

Універсальні послуги на цій території надаватимуться ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт (тимчасово до 31.12.2020 з потужністю 150 кВт)).

З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.01.2020 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» має намір звернутися до НКРЕКП з заявою щодо встановлення тарифів. Відповідно до встановленого порядку, для встановлення тарифів ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» необхідно провести відкриті обговорення питання щодо встановлення тарифу відповідно по постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866.

У зв’язку з цим Товариством підготовлено розрахунок рівня тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) постачальника включені витрати, що необхідні для належного виконання зобов’язань щодо надання універсальної послуги.

Розрахований рівень тарифу на послуги постачальника універсальної послуги становить 93,04 грн/МВт*год. та враховує:

  1. Обсяг корисного відпуску – корисний відпуск для розрахунку тарифів на послуги постачальника універсальних послуг розраховано на підставі фактичних даних за 8 місяців та прогнозних до кінця 2019 року по побутовим та малим непобутовим споживачам ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ  ПОСЛУГИ».
  2. Необхідний дохід включає:

2.1 Операційні витрати, в тому числі:

2.1.1 Матеріальні витрати (виробничі послуги, сировина і матеріали) – на виконання ЗУ «Про ринок електричної енергії» та згідно з Програмою відповідності оператора системи розподілу (затверджено постановою НКРЕКП № 1178 від 25.06.2019) ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» розроблено графік переїзду ЦОК до 11.06.2020 в приміщення, які не перебувають у власності ОСР та в яких не знаходиться персонал ОСР. Таким чином пропонується затвердити статтю витрат к розмірі 7 039 тис. грн.

2.1.2 Витрати на оплату праці – розраховані згідно з Постановою НКРЕКП № 2645 від 26.10.2015 та пропонується затвердити на рівні 101 301тис. грн.

2.1.3 Відрахування на соціальні заходи – в розмірі 22% від витрат на оплату праці згідно з чинним законодавством, що становить 22 286 тис. грн.

2.1.4 Амортизація – відповідно до П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. База нарахування амортизації розрахована виходячи з придбання основних засобів у 2019 році та плану придбання основних засобів у 2020 році. Пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 1513 тис. грн.

2.1.5 Інші операційні витрати – витрати на зв’язок, витрати на службові відрядження, витрати на обслуговування програмного забезпечення, витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення, внески на регулювання, плата за оренду приміщень та ТМЦ тощо. Пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 112 326 тис. грн.

2.1.6 Коригування витрат – включає компенсацію фактичної недоотриманої суми втрат від постачання електричної енергії населенню за регульованим тарифом за І півріччя 2019 року. Недоотримана сума за дотаційними сертифікатами становить 94 111 тис. грн.

2.2 Витрати на забезпечення обігового капіталу – розрахунок витрат на забезпечення обігового капіталу виконано згідно постановою НКРЕКП № 1176 від 05.10.18р. та пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 47 885 тис. грн.

2.3 Прибуток – розрахунок прибутку виконано згідно постановою НКРЕКП № 1176 від 05.10.18р. Норма прибутку складає 1% від прогнозованого корисного відпуску побутовим споживачам на 2020 рік або 39 633 тис. грн.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 23.09.2019 р. письмово на адресу: 04050 м. Київ, вул. Iллєнка Юрія, 31, та в електронному вигляді на адресу [email protected] з відміткою «Пропозиції до тарифу».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 24.09.2019 року о 14:00 за адресою вул. Iллєнка Юрія, 31 в к.505 будуть проведені відкриті обговорення з цього питання.

Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

 

Обговорення тарифу на послуги постачальника універсальної послуги на 2019 рік

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачам.
Детальна інформація щодо виконання заходів зі створення постачальника універсальних послуг та території Києва наведена за посиланням - http://www.nerc.gov.ua/?news=7842

Універсальні послуги на цій території надаватимуться ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (суб'єктам малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, які купують електричну енергію для власного споживання).

З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.12.2018 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» має намір звернутися до НКРЕКП з заявою щодо встановлення тарифів.
Відповідно до встановленого порядку, для встановлення тарифів ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» необхідно провести відкриті обговорення питання щодо встановлення тарифу відповідно по постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866.

У зв’язку з цим Товариством підготовлено проект розрахункового рівня тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) постачальника включені витрати, що необхідні для належного виконання зобов’язань щодо надання універсальної послуги.

Запропонований рівень тарифу на послуги постачальника універсальної послуги становить 71,03 грн/МВт*год.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 15.10.2018 р. письмово на адресу: 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 31, та в електронному вигляді на адресу [email protected] з відміткою «Пропозиції до тарифу».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 16.10.2018 року о 14:00 за адресою вул. Мельникова, 31 в к.505 будуть проведені відкриті обговорення з цього питання.
Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.